ВТУ "Св. Св.Кирил и Методий",

гр. Враца
Учебната 2020-2021 година
45 място
в България
1 място
в Областта
1 място
в Враца
ВТУ "Св. Св.Кирил и Методий", Враца
Класиране през годините
Година България Област Град
2020-2021
45 място
1 място
1 място
2019-2020
24 място
1 място
1 място
2018-2019
14 място
1 място
1 място