ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий",

гр. Велико Търново
Учебната 2020-2021 година
27 място
в България
3 място
в Областта
2 място
в Велико Търново
ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", Велико Търново
Класиране през годините
Година България Област Град
2020-2021
27 място
3 място
2 място
2016-2017
21 място
1 място
1 място
2015-2016
53 място
3 място
3 място