Национален военен университет "Васил Левски",

гр. Велико Търново
Учебната 2020-2021 година
42 място
в България
4 място
в Областта
3 място
в Велико Търново
Национален военен университет "Васил Левски", Велико Търново
Класиране по Тип на тестовете
Тип на тестовете България Област Град Тестове
изпитен 25 място 3 място 2 място 14
Класиране през годините
Година България Област Град
2020-2021
42 място
4 място
3 място
2016-2017
42 място
3 място
3 място
2015-2016
54 място
4 място
4 място