Стопанска академия "Д. А.Ценов",

гр. Свищов
Учебната 2020-2021 година
21 място
в България
2 място
в Областта
1 място
в Свищов
Стопанска академия "Д. А.Ценов", Свищов

ул. "Емануил Чакъров" 2

Класиране по Предмети
Предмет България Област Град Тестове
Финанси 4 място 1 място 1 място 22
Счетоводство 4 място 1 място 1 място 21
Право 8 място 2 място 1 място 27
Класиране по Тип на тестовете
Тип на тестовете България Област Град Тестове
междинен 2 място 1 място 1 място 27
тематичен 2 място 1 място 1 място 30
изходен 11 място 2 място 1 място 19
изпитен 14 място 2 място 1 място 82
Класиране през годините
Година България Област Град
2020-2021
21 място
2 място
1 място
2019-2020
13 място
1 място
1 място
2018-2019
29 място
2 място
1 място