ШУ "Епископ Константин Преславски" - гр.Варна,

гр. Варна
Учебната 2020-2021 година
4 място
в България
1 място
в Областта
1 място
в Варна
ШУ "Епископ Константин Преславски" - гр.Варна, Варна
Класиране по Предмети
Предмет България Област Град Тестове
Педагогика 1 място 1 място 1 място 12
Класиране по Тип на тестовете
Тип на тестовете България Област Град Тестове
тематичен 1 място 1 място 1 място 12
изпитен 1 място 1 място 1 място 10
Класиране през годините
Година България Област Град
2020-2021
4 място
1 място
1 място
2019-2020
1 място
1 място
1 място
2018-2019
12 място
3 място
3 място