Икономически университет,

гр. Варна
Учебната 2020-2021 година
22 място
в България
4 място
в Областта
4 място
в Варна
Икономически университет, Варна

бул. "Княз Борис I" 77

Класиране по Предмети
Предмет България Област Град Тестове
Право 1 място 1 място 1 място 16
Финанси 1 място 1 място 1 място 51
Счетоводство 1 място 1 място 1 място 23
Банково дело 1 място 1 място 1 място 47
Български език 3 място 1 място 1 място 32
Класиране по Тип на тестовете
Тип на тестовете България Област Град Тестове
изходен 10 място 1 място 1 място 62
тематичен 4 място 2 място 2 място 40
междинен 9 място 3 място 3 място 68
изпитен 19 място 4 място 4 място 151
Класиране през годините
Година България Област Град
2020-2021
22 място
4 място
4 място
2019-2020
26 място
7 място
7 място
2018-2019
23 място
6 място
6 място