УНСС,

гр. София
Учебната 2020-2021 година
32 място
в България
7 място
в Областта
7 място
в София
УНСС, София

1700 София, Студентски град "Хр. Ботев"

Класиране по Предмети
Предмет България Област Град Тестове
Маркетинг 1 място 1 място 1 място 40
Статистика 1 място 1 място 1 място 26
Счетоводство 3 място 1 място 1 място 96
Мениджмънт 1 място 1 място 1 място 9
Микроикономика 2 място 1 място 1 място 27
Европейска интеграция 1 място 1 място 1 място 16
Финансов контрол 1 място 1 място 1 място 38
Данъчен контрол 1 място 1 място 1 място 56
Одитинг 1 място 1 място 1 място 25
Икономика 1 място 1 място 1 място 42
Информатика, ИТ 1 място 1 място 1 място 15
Финанси 2 място 1 място 1 място 65
Биология 3 място 2 място 2 място 13
Международни Отношения (МИО) 2 място 2 място 2 място 11
Право 6 място 3 място 3 място 59
Класиране по Тип на тестовете
Тип на тестовете България Област Град Тестове
професионален 2 място 1 място 1 място 30
входен 3 място 1 място 1 място 20
изходен 5 място 2 място 2 място 133
тематичен 13 място 3 място 3 място 150
междинен 13 място 4 място 4 място 113
изпитен 20 място 6 място 6 място 377
Класиране през годините
Година България Област Град
2020-2021
32 място
7 място
7 място
2019-2020
25 място
6 място
6 място