Университет по архитектура, строителство и геодезия,

гр. София
Учебната 2020-2021 година
1 място
в България
1 място
в Областта
1 място
в София
Университет по архитектура, строителство и геодезия, София

бул. "Христо Смирненски" 1

Класиране през годините
Година България Област Град
2020-2021
1 място
1 място
1 място
2017-2018
30 място
9 място
9 място
2016-2017
18 място
6 място
6 място