Нов български университет,

гр. София
Учебната 2020-2021 година
18 място
в България
5 място
в Областта
5 място
в София
Нов български университет, София

ул. Монтевидео 21

Класиране по Предмети
Предмет България Област Град Тестове
Социална психология 1 място 1 място 1 място 9
Право 3 място 2 място 2 място 23
Класиране по Тип на тестовете
Тип на тестовете България Област Град Тестове
тематичен 5 място 1 място 1 място 34
изходен 12 място 3 място 3 място 30
междинен 12 място 3 място 3 място 22
изпитен 12 място 3 място 3 място 99
Класиране през годините
Година България Област Град
2020-2021
18 място
5 място
5 място
2019-2020
16 място
4 място
4 място
2018-2019
28 място
5 място
5 място