Филиал на ПУ "Паисий Хилендарски",

гр. Смолян
Учебната 2020-2021 година
35 място
в България
1 място
в Областта
1 място
в Смолян
Филиал на ПУ "Паисий Хилендарски", Смолян
Класиране по Тип на тестовете
Тип на тестовете България Област Град Тестове
изпитен 24 място 1 място 1 място 17
Класиране през годините
Година България Област Град
2020-2021
35 място
1 място
1 място
2018-2019
2 място
1 място
1 място
2017-2018
3 място
1 място
1 място