Шуменски университет "Епископ Константин Преславски",

гр. Шумен
Учебната 2020-2021 година
8 място
в България
1 място
в Областта
1 място
в Шумен
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", Шумен

ул. "Университетска" 115

Класиране по Предмети
Предмет България Област Град Тестове
Български език 7 място 1 място 1 място 15
Класиране по Тип на тестовете
Тип на тестовете България Област Град Тестове
изходен 1 място 1 място 1 място 11
междинен 14 място 1 място 1 място 15
тематичен 9 място 1 място 1 място 30
изпитен 2 място 1 място 1 място 35
Класиране през годините
Година България Област Град
2020-2021
8 място
1 място
1 място
2019-2020
3 място
1 място
1 място
2018-2019
8 място
1 място
1 място