Иглика Христова
преподава по Френски
в град София

Технически университет- София, филиал Пловдив,

гр. Пловдив
Учебната 2020-2021 година
2 място
в България
1 място
в Областта
1 място
в Пловдив
Технически университет- София, филиал Пловдив, Пловдив

ул. "Цанко Дюстабанов" №25

Класиране по Тип на тестовете
Тип на тестовете България Област Град Тестове
изпитен 5 място 1 място 1 място 12
Класиране през годините
Година България Област Град
2020-2021
2 място
1 място
1 място
2018-2019
4 място
2 място
2 място
2017-2018
15 място
2 място
2 място