ПУ "Паисий Хилендарски",

гр. Пловдив
Учебната 2020-2021 година
44 място
в България
4 място
в Областта
6 място
в Пловдив
ПУ "Паисий Хилендарски", Пловдив

ул. "Цар Асен", 24

Класиране по Предмети
Предмет България Област Град Тестове
История 3 място 1 място 1 място 19
Биология 1 място 1 място 1 място 22
Български език 2 място 1 място 1 място 30
Счетоводство 2 място 1 място 1 място 48
Макроикономика 1 място 1 място 1 място 20
Микроикономика 1 място 1 място 1 място 18
Икономически теории 2 място 2 място 2 място 12
Човекът и природата 1 място 1 място 1 място 24
Управление на човешките ресурси 1 място 1 място 1 място 22
Основи на управлението 1 място 1 място 1 място 34
География 1 място 1 място 1 място 27
Икономика 2 място 1 място 1 място 13
Информатика, ИТ 2 място 1 място 1 място 21
Финанси 3 място 1 място 1 място 25
Литература 2 място 1 място 1 място 22
Право 7 място 1 място 1 място 34
Маркетинг 2 място 1 място 1 място 52
Социална политика 1 място 1 място 1 място 16
Класиране по Тип на тестовете
Тип на тестовете България Област Град Тестове
професионален 4 място 1 място 1 място 16
тематичен 14 място 1 място 1 място 134
входен 2 място 1 място 1 място 44
междинен 11 място 1 място 1 място 92
изходен 7 място 1 място 1 място 98
изпитен 11 място 2 място 2 място 291
Класиране през годините
Година България Област Град
2020-2021
44 място
4 място
6 място
2019-2020
6 място
1 място
1 място