Медицински университет,

гр. Пловдив
Учебната 2020-2021 година
5 място
в България
2 място
в Областта
2 място
в Пловдив
Медицински университет, Пловдив

бул. Васил Априлов 15-А

Класиране по Тип на тестовете
Тип на тестовете България Област Град Тестове
изпитен 15 място 3 място 3 място 18
Класиране през годините
Година България Област Град
2020-2021
5 място
2 място
2 място
2019-2020
22 място
3 място
3 място
2018-2019
18 място
4 място
4 място