Аграрен университет,

гр. Пловдив
Учебната 2020-2021 година
31 място
в България
5 място
в Областта
5 място
в Пловдив
Аграрен университет, Пловдив

бул. "Менделеев" 12

Класиране през годините
Година България Област Град
2020-2021
31 място
5 място
5 място
2019-2020
28 място
4 място
4 място
2018-2019
17 място
3 място
3 място