Педагогически колеж към ВУ "Св.Св.Кирил и Методий",

гр. Плевен
Учебната 2020-2021 година
38 място
в България
2 място
в Областта
2 място
в Плевен
Педагогически колеж към ВУ "Св.Св.Кирил и Методий", Плевен

ул. "Н.Д. Петков" N18

Класиране през годините
Година България Област Град
2020-2021
38 място
2 място
2 място
2018-2019
37 място
2 място
2 място
2017-2018
1 място
1 място
1 място