Юлия Коева
преподава по География
в град София

Медицински университет,

гр. Плевен
Учебната 2020-2021 година
19 място
в България
1 място
в Областта
1 място
в Плевен
Медицински университет, Плевен

ул. "Св. Климент Охридски" 1

Класиране през годините
Година България Област Град
2020-2021
19 място
1 място
1 място
2018-2019
24 място
1 място
1 място
2016-2017
7 място
1 място
1 място