Мая Капелова
преподава по Икономика
в град Ловеч

ТУ Габрово,

гр. Габрово
Учебната 2020-2021 година
3 място
в България
1 място
в Областта
1 място
в Габрово
ТУ Габрово, Габрово
Класиране през годините
Година България Област Град
2020-2021
3 място
1 място
1 място
2018-2019
39 място
2 място
2 място
2017-2018
48 място
3 място
3 място