Колеж по туризъм,

гр. Банско
Учебната 2020-2021 година
7 място
в България
1 място
в Областта
1 място
в Банско
Колеж по туризъм, Банско
Класиране през годините
Година България Област Град
2020-2021
7 място
1 място
1 място
2017-2018
6 място
1 място
1 място
2016-2017
5 място
1 място
1 място