Класация на най-добрите университети за област Велико Търново

за учебната 2020-2021 г.
277 Студенти
719 Тестове
4 Университети
Най-добри университети през учебната 2020-2021 за област Велико Търново
Класация на университетите през учебната 2020-2021 за област Велико Търново по Предмет
Класиране през годините
Година Тестове Студенти Успех
719
277
47%
417
150
49%
518
187
50%
592
239
49%
1,195
425
47%
Общо
36,243
12,342
52%
С най-много тестове