Класация на най-добрите университети за област Стара Загора в град Стара Загора

за учебната 2020-2021 г.
80 Студенти
158 Тестове
1 Университети
Най-добри университети през учебната 2020-2021 за област Стара Загора в град Стара Загора
Класация на университетите през учебната 2020-2021 за област Стара Загора в град Стара Загора по Предмет

Търсене

Класиране през годините
Година Тестове Студенти Успех
158
80
46%
71
42
51%
177
71
56%
134
70
53%
203
76
50%
Общо
6,723
2,524
54%
С най-много тестове