Класация на най-добрите университети за област София

за учебната 2020-2021 г.
14 Студенти
45 Тестове
1 Университети
Най-добри университети през учебната 2020-2021 за област София
Класация на университетите през учебната 2020-2021 за област София по Предмет

Търсене

Класиране през годините
Година Тестове Студенти Успех
45
14
44%
25
14
37%
28
16
43%
66
34
45%
104
38
43%
Общо
3,153
1,246
48%
С най-много тестове