Класация на най-добрите университети за област София-град

за учебната 2020-2021 г.
908 Студенти
2 009 Тестове
11 Университети
Най-добри университети през учебната 2020-2021 за област София-град
Класация на университетите през учебната 2020-2021 за област София-град по Предмет
Класиране през годините
Година Тестове Студенти Успех
2,009
908
50%
1,366
602
48%
2,447
909
49%
3,425
1,287
50%
5,668
1,923
51%
Общо
120,449
43,265
53%
С най-много тестове