Класация на най-добрите университети за област Бургас

за учебната 2020-2021 г.
135 Студенти
354 Тестове
4 Университети
Най-добри университети през учебната 2020-2021 за област Бургас
Класация на университетите през учебната 2020-2021 за област Бургас по Предмет
Класиране през годините
Година Тестове Студенти Успех
354
135
49%
169
67
47%
190
72
53%
284
126
53%
497
226
54%
Общо
17,067
6,072
54%
С най-много тестове