Класация на най-добрите университети за област Пловдив по Финанси

за учебната 2020-2021 г.
13 Студенти
25 Тестове
1 Университети
Най-добри университети през учебната 2020-2021 за област Пловдив по Финанси
Класиране през годините
Година Тестове Студенти Успех
25
13
39%
37
15
39%
14
13
44%
34
27
35%
45
29
40%
Общо
267
176
40%
С най-много тестове