Класация на най-добрите университети за област Пловдив по Социална политика

за учебната 2020-2021 г.
10 Студенти
16 Тестове
1 Университети
Най-добри университети през учебната 2020-2021 за област Пловдив по Социална политика
Класиране през годините
Година Тестове Студенти Успех
16
10
43%
25
19
57%
Общо
41
29
50%
С най-много тестове