Класация на най-добрите университети за област Пловдив по Маркетинг

за учебната 2020-2021 г.
16 Студенти
52 Тестове
1 Университети
Най-добри университети през учебната 2020-2021 за област Пловдив по Маркетинг
Класиране през годините
Година Тестове Студенти Успех
52
16
41%
56
31
45%
25
18
48%
68
38
53%
86
34
47%
Общо
448
228
45%
С най-много тестове