Класация на най-добрите университети за област Плевен в град Плевен

за учебната 2020-2021 г.
32 Студенти
67 Тестове
2 Университети
Най-добри университети през учебната 2020-2021 за област Плевен в град Плевен
Класация на университетите през учебната 2020-2021 за област Плевен в град Плевен по Предмет

Търсене

Класиране през годините
Година Тестове Студенти Успех
67
32
46%
50
24
45%
15
11
59%
57
28
56%
156
40
55%
Общо
2,786
858
55%
С най-много тестове