Класация на най-добрите университети за област Плевен

за учебната 2020-2021 г.
32 Студенти
67 Тестове
2 Университети
Най-добри университети през учебната 2020-2021 за област Плевен
Класация на университетите през учебната 2020-2021 за област Плевен по Предмет

Търсене

Класиране през годините
Година Тестове Студенти Успех
67
32
46%
50
24
45%
15
11
59%
57
28
56%
226
56
53%
Общо
3,304
973
55%
С най-много тестове