Класация на най-добрите университети за област Благоевград

за учебната 2020-2021 г.
16 Студенти
32 Тестове
1 Университети
Най-добри университети през учебната 2020-2021 за област Благоевград
Класация на университетите през учебната 2020-2021 за област Благоевград по Предмет

Търсене

Класиране през годините
Година Тестове Студенти Успех
32
16
54%
58
20
56%
112
30
60%
81
34
51%
143
46
51%
Общо
1,399
335
55%
С най-много тестове