Класация на най-добрите университети в град Велико Търново по Право

за учебната 2020-2021 г.
30 Студенти
73 Тестове
1 Университети
Класация на университетите през учебната 2020-2021 в град Велико Търново по Право
Класиране през годините
Година Тестове Студенти Успех
73
30
50%
29
12
49%
41
19
50%
34
21
49%
57
26
47%
Общо
699
349
46%