Класация на най-добрите университети в град Велико Търново

за учебната 2020-2021 г.
206 Студенти
537 Тестове
3 Университети
Класация на университетите през учебната 2020-2021 в град Велико Търново
Класиране през годините
Година Тестове Студенти Успех
537
206
47%
248
114
48%
326
126
53%
365
155
54%
776
285
48%
Общо
23,055
7,561
52%