Класация на най-добрите университети в град Бургас

за учебната 2020-2021 г.
124 Студенти
336 Тестове
3 Университети
Класация на университетите през учебната 2020-2021 в град Бургас по Области
Най-добри университети през учебната 2020-2021 в град Бургас
Класация на университетите през учебната 2020-2021 в град Бургас по Предмет
Класиране през годините
Година Тестове Студенти Успех
336
124
50%
169
67
47%
190
72
53%
265
114
52%
425
200
54%
Общо
16,067
5,752
53%
С най-много тестове