Класация на най-добрите университети в град Хасково

за учебната 2020-2021 г.
29 Студенти
87 Тестове
1 Университети
Класация на университетите през учебната 2020-2021 в град Хасково по Области
Най-добри университети през учебната 2020-2021 в град Хасково
Класация на университетите през учебната 2020-2021 в град Хасково по Предмет
Класиране през годините
Година Тестове Студенти Успех
87
29
41%
138
39
52%
178
44
39%
78
33
41%
176
57
43%
Общо
2,792
819
47%
С най-много тестове