Класация на най-добрите университети в град Свищов

за учебната 2020-2021 г.
71 Студенти
182 Тестове
1 Университети
Класация на университетите през учебната 2020-2021 в град Свищов по Области
Най-добри университети през учебната 2020-2021 в град Свищов
Класация на университетите през учебната 2020-2021 в град Свищов по Предмет
Класиране през годините
Година Тестове Студенти Успех
182
71
48%
169
36
50%
192
61
48%
227
84
44%
419
140
43%
Общо
13,188
4,781
51%
С най-много тестове