Класация на най-добрите университети в град Варна по Български език

за учебната 2020-2021 г.
11 Студенти
32 Тестове
1 Университети
Класация на университетите през учебната 2020-2021 в град Варна по Български език по Области
Най-добри университети през учебната 2020-2021 в град Варна по Български език
Класиране през годините
Година Тестове Студенти Успех
32
11
58%
33
22
58%
34
21
58%
157
71
56%
194
101
62%
Общо
6,696
3,647
60%
С най-много тестове