Класиране през годините
Година Тестове Студенти Успех
810
327
48%
613
252
52%
966
360
51%
1,268
461
50%
2,118
818
51%
Общо
47,202
17,391
54%