Класация на най-добрите университети в град Варна

за учебната 2020-2021 г.
327 Студенти
810 Тестове
7 Университети
Класация на университетите през учебната 2020-2021 в град Варна по Области
Най-добри университети през учебната 2020-2021 в град Варна
Класация на университетите през учебната 2020-2021 в град Варна по Предмет
Класиране през годините
Година Тестове Студенти Успех
810
327
48%
613
252
52%
966
360
51%
1,268
461
50%
2,118
818
51%
Общо
47,202
17,391
54%
С най-много тестове