Класация на най-добрите университети в град Русе

за учебната 2020-2021 г.
102 Студенти
225 Тестове
2 Университети
Класация на университетите през учебната 2020-2021 в град Русе по Области
Най-добри университети през учебната 2020-2021 в град Русе
Класация на университетите през учебната 2020-2021 в град Русе по Предмет
Класиране през годините
Година Тестове Студенти Успех
225
102
46%
120
59
52%
171
75
52%
248
84
46%
359
128
55%
Общо
13,263
4,737
53%
С най-много тестове