Класация на най-добрите университети в град Кърджали

за учебната 2020-2021 г.
14 Студенти
29 Тестове
1 Университети
Класация на университетите през учебната 2020-2021 в град Кърджали по Области
Най-добри университети през учебната 2020-2021 в град Кърджали
Класация на университетите през учебната 2020-2021 в град Кърджали по Предмет
Класиране през годините
Година Тестове Студенти Успех
29
14
43%
24
13
48%
26
12
48%
36
16
37%
68
18
64%
Общо
1,813
597
52%
С най-много тестове