Класация на най-добрите университети в град София по Икономика

за учебната 2020-2021 г.
30 Студенти
42 Тестове
1 Университети
Класация на университетите през учебната 2020-2021 в град София по Икономика по Области
Най-добри университети през учебната 2020-2021 в град София по Икономика
1място
гр. София
виж всички
Класиране през годините
Година Тестове Студенти Успех
42
30
50%
70
52
49%
173
98
56%
175
89
58%
223
137
53%
Общо
2,901
2,001
55%
С най-много тестове
УНСС, гр. София

1700 София, Студентски град "Хр. Ботев"