Класация на най-добрите университети в град София по Финансов контрол

за учебната 2020-2021 г.
23 Студенти
38 Тестове
1 Университети
Класация на университетите през учебната 2020-2021 в град София по Финансов контрол по Области
Най-добри университети през учебната 2020-2021 в град София по Финансов контрол
1място
гр. София
виж всички
Класиране през годините
Година Тестове Студенти Успех
38
23
62%
14
12
37%
28
18
50%
37
33
43%
41
29
57%
Общо
218
163
51%
С най-много тестове
УНСС, гр. София

1700 София, Студентски град "Хр. Ботев"