Класация на най-добрите университети в град София по Статистика

за учебната 2020-2021 г.
18 Студенти
26 Тестове
1 Университети
Класация на университетите през учебната 2020-2021 в град София по Статистика по Области
Най-добри университети през учебната 2020-2021 в град София по Статистика
1място
гр. София
виж всички
Класиране през годините
Година Тестове Студенти Успех
26
18
27%
56
31
31%
91
47
41%
105
49
39%
244
94
39%
Общо
1,475
678
40%
С най-много тестове
УНСС, гр. София

1700 София, Студентски град "Хр. Ботев"