Класация на най-добрите университети по Информатика, ИТ

за учебната 2020-2021 г.
28 Студенти
36 Тестове
2 Университети
Класация на университетите през учебната 2020-2021 по Информатика, ИТ
Класиране през годините
Година Тестове Студенти Успех
36
28
53%
42
22
50%
54
27
48%
64
29
50%
144
78
53%
Общо
8,536
5,734
53%