Класация на най-добрите университети по Икономика

за учебната 2020-2021 г.
39 Студенти
55 Тестове
2 Университети
Класация на университетите през учебната 2020-2021 по Икономика
Класиране през годините
Година Тестове Студенти Успех
55
39
48%
95
63
49%
237
148
48%
199
112
47%
368
223
49%
Общо
5,815
4,202
52%