Класация на най-добрите университети по Счетоводство

за учебната 2020-2021 г.
95 Студенти
188 Тестове
4 Университети
Класация на университетите през учебната 2020-2021 по Счетоводство
Класиране през годините
Година Тестове Студенти Успех
188
95
52%
153
75
53%
202
103
52%
257
138
47%
420
212
44%
Общо
4,016
2,096
50%