Класация на най-добрите университети по Финанси

за учебната 2020-2021 г.
74 Студенти
163 Тестове
4 Университети
Класация на университетите през учебната 2020-2021 по Финанси
Класиране през годините
Година Тестове Студенти Успех
163
74
40%
81
47
36%
170
79
45%
399
203
41%
568
302
43%
Общо
4,063
2,300
41%