Класация на най-добрите университети по Международни Отношения (МИО)

за учебната 2020-2021 г.
19 Студенти
21 Тестове
2 Университети
Класация на университетите през учебната 2020-2021 по Международни Отношения (МИО) по Области
Най-добри университети през учебната 2020-2021 по Международни Отношения (МИО)
9 11 36%
2място
гр. София
виж всички
Класиране през годините
Година Тестове Студенти Успех
21
19
41%
14
11
33%
12
11
37%
27
25
44%
34
31
53%
Общо
247
218
48%
С най-много тестове
УНСС, гр. София

1700 София, Студентски град "Хр. Ботев"