Класация на най-добрите университети по Статистика

за учебната 2020-2021 г.
18 Студенти
26 Тестове
1 Университети
Класация на университетите през учебната 2020-2021 по Статистика
1място
УНСС, гр. София

1700 София, Студентски град "Хр. Ботев"

Класиране през годините
Година Тестове Студенти Успех
26
18
27%
56
31
31%
91
47
41%
121
61
37%
269
105
39%
Общо
1,746
839
40%