Класация на най-добрите университети по Социална политика

за учебната 2020-2021 г.
10 Студенти
16 Тестове
1 Университети
Класация на университетите през учебната 2020-2021 по Социална политика по Области
Най-добри университети през учебната 2020-2021 по Социална политика
Класиране през годините
Година Тестове Студенти Успех
16
10
43%
17
13
50%
65
29
62%
77
50
54%
31
21
51%
Общо
225
139
51%
С най-много тестове